Frågor av mer allmän karaktär kan du skicka till arkirest@arkirest.se

Eller ring till oss på telefonnummer 013 15 10 00

Ali Al-Shammari

VD / Projektkoordinator
ali@arkirest.se
+46  (0)  737-16 83 38

Isa Ingeson

Inredningsarkitekt & Project Manager
isa@arkirest.se
+46  (0) 737 – 82 80 66

Jan Norström

Försäljning / Marknad
jan@arkirest.se
+46  (0) 730-49 30 01

Othman Kamil

Byggnadsingenjör/Byggkalkylator
othman@arkirest.se

Ola Bäckstedt

Kontrollansvarig-PBL / SBR Byggingenjörerna

Samarbetspartner

Tornby,
Kolfallsgatan 17,
582 73 Linköping

Tel  013 15 10 00
Mob 073 716 83 38

Org.nr. 5591711337
arkirest@arkirest.se

Copyright © 2018 by Arkirest AB