Arkirest AB skapades år 2018 med målet att hjälpa företagare och fastighetsägare att projektera, designa, och bygga fastigheter, med fokus på restauranger och offentliga miljöer såsom hotell, kontor, skolor och vårdcentraler med mera.

Arkirest entreprenörer och konsulter agerar ledare för ett team av underleverantörer. Eftersom dagens byggnader blivit mycket mer komplicerade och kräver specialiserade team från olika discipliner för att utveckla byggnadens design, till exempel konstruktionssystem, landskapsarkitektur runt byggnaden och så vidare finns ett stort behov av att finna allt under ett tak. Som man kan föreställa sig har Arkirest många hattar och har många jobb som kräver ett brett spektrum av färdigheter.

Arkirest är en mästarkommunikator som tydligt formulerar din vision för ett utrymme i en byggnad som finns eller ännu inte finns. Vi är där för att bygga upp förtroendet mellan kunder och partners vilket är avgörande för att förverkliga deras gemensamma vision för projektet.

Vi har ett brett nätverk av företag och underleverantörer som sträcker sig över hela Sverige och Europa. Våra samarbetspartners håller hög kvalité och lovar snabb leverans.

I Linköping i Tornby har vi huvudkontoret, lager och verkstad. Där arbetar vår erfarna personal med de allra senaste programvarorna för att kunna garantera den höga kvalitét och superba kundservice som våra kunder förtjänar.

VÅRT MILJÖTÄNK

I vårt projekteringsarbete har vi tre övergripande ledstjärnor: miljötänk, tillgänglighet och god arbetsmiljö.

Vårt miljötänk går ut på att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda högkvalitativa och energisnåla lösningar och produkter. Detta leder till lägre löpande kostnader för våra kunder och bidrar samtidigt till att minska dagens ohållbara nivåer av klimatpåverkan.

Tillgänglighet handlar om att alla ska ha lika åtkomst till de lokaler och utrymmen vi utformar. Vi tar hänsyn till Boverkets byggregler och ordnar vid behov hissar, rullstolsrampar och låga trösklar.

God arbetsmiljö handlar om att planera och skapa behagliga arbetsmiljöer som reflekterar våra kunders värderingar eller en viss sinnesstämning. Exempel är öppna kontor som underlättar samarbete eller färg- och möbelkonstellationer som främjar kreativitet.

VARUMÄRKEN

ARKIREST har ett stort antal leverantör och partners som är viktiga för vår verksamhet. De har stor spännvidd avseende produkter och  utbud men alla är lika viktiga för oss. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta leverantörer och företag som är intresserade av ett samarbete med oss. Varumärken 

Jobba hos oss

Vill du arbeta och utvecklas hos ARKIREST?

Just nu har vi inga lediga tjänster men skicka gärna in en spontanansökan så vi har dig och din talang i minnet när en ny tjänst ska fyllas.

Du kan registrera din profil här.

Tornby,
Kolfallsgatan 17,
582 73 Linköping

Telefon:  013 15 10 00

E-post: arkirest@arkirest.se

Vi hjälpa dig med finansiering

Copyright © 2018 by Arkirest AB